KHÁM PHÁ CÁC MẪU XE Ô TÔ VINFAST

Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn
Giá: 382.500.000₫

Vinfast Fadil bản nâng cao
Giá: 413.100.000₫

Vinfast Fadil bản cao cấp
Giá: 449.100.000₫

VinFast Lux A 2.0 bản tiêu chuẩn
Giá: 881.695.000₫

VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao
Giá: 948.575.000₫

VinFast Lux A 2.0 bản cao cấp
Giá: 1.074.450.000₫

VinFast Lux SA 2.0 bản tiêu chuẩn
Giá: 1.226.165.000₫

VinFast Lux SA 2.0 bản nâng cao
Giá: 1.298.840.000₫

VinFast Lux SA 2.0 bản cao cấp
Giá: 1.451.600.000₫

VinFast President
Giá: 3.800.000.000₫

VinFast VF E34
Giá: 590.000.000₫ – Đặt trước chỉ 10 triệu.