Bảng giá xe tham khảo

Tên xe Giới thiệu Giá bán

Khuyến mãi Hình ảnh
NP300 NAVARA ELSố tự động 7 cấp, 5 chỗ ngồi, 1 cầu649,000,000 VNĐLiên hệ đại lý
NP300 NAVARA SLSố sàn 6 cấp, 5 chỗ ngồi, 2 cầu725,000,000 VNĐLiên hệ đại lý
NP300 NAVARA VLSố tự động 7 cấp, 5 chỗ ngồi, 2 cầu795,000,000 VNĐLiên hệ đại lý
NP300 NAVARA ESố sàn 6 cấp, 5 chỗ ngồi, 1 cầu625,000,000 VNĐLiên hệ đại lý
Nissan Sunny XLSố sàn 5 cấp, ghế nỉ, 5 chỗ498,000,000 VNĐTrải sàn da, dán phim cách nhiệt
Nissan Sunny XVSố tự động 4 cấp, ghế da, 5 chỗ538,000,000 VNĐTrải sàn da, dán phim cách nhiệt
Nissan Sunny XL SESố tự động 4 cấp, ghế da, 5 chỗ538,000,000 VNĐTrải sàn da, dán phim cách nhiệt