Bảng giá xe tham khảo

Tên xe Giới thiệu Giá bán

Khuyến mãi Hình ảnh
Honda City 1.5 MTXe sedan số sàn, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016533,000,000 VNĐTặng gói BHVC
Honda City 1.5 CVTXe sedan số tự động, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016 583,000,000 VNĐTặng gói BHVC
Honda Civic 1.8 ATXe sedan số sàn, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016 780,000,000 VNĐLiên hệ trực tiếp
Honda Civic 2.0 ATXe sedan số tự động, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016 869,000,000 VNĐLiên hệ trực tiếp
Honda Civic Modulo 1.8 ATXe sedan số tự động, phiên bản Modulo, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016 796,275,222 VNĐLiên hệ trực tiếp
Honda Civic Modulo 2.0 ATXe sedan số tự động, phiên bản Modulo, 05 chỗ, máy xăng, sản xuất 2016885,275,222 VNĐLiên hệ trực tiếp
Honda Odyssey 2.4 CVTXe 7 chỗ, Hộp số vô cấp thông minh1,990,000,000 VNĐLiên hệ