Ford Ranger SO SAN  • Ford Ranger 2016

    Được giới thiệu lần đầu tiên bởi Ford Việt Nam vào năm 2001, cho tới nay chiếc Ford Ranger không ngừng nâp cấp và cải tiến để trở thành...