Chevrolet Aveo 1.4  • Chevrolet Aveo 2018

    Chevrolet Aveo đặc biệt gây chú ý với giá thành chỉ hơn 400 triệu, mức giá mà  trên thị trường hiện tại bạn chỉ có thể sở hữu một...