BMW 320i GT  • BMW 320i GT

    Đánh đổi một phần cảm giác lái phấn khích truyền thống, BMW 320i GT giờ đây sở hữu không gian tiện ích nhiều hơn và hướng tới cả gia...