NCB Vĩnh Long

iconNgân hàng đã xác thực. Các thông tin được đảm bảo cập nhật

 • Thành phố Vĩnh Long

  NCB Vĩnh Long

  Địa chỉ: 3D–3E Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  Số điện thoại: (070)3868666 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (070)3868667

 • Thành phố Vĩnh Long

  NCB Nguyễn Huệ

  Địa chỉ: 132 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  Số điện thoại: (070)3862412 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (070)3862412