NCB Thái Nguyên

iconNgân hàng đã xác thực. Các thông tin được đảm bảo cập nhật

  • Thành phố Thái Nguyên

    NCB Thái Nguyên

    Địa chỉ: 142 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

    Số điện thoại: (0280)3750970 Gọi ngay

    Thông tin thêm: Fax : (0280)3750973