NCB Đà Nẵng

iconNgân hàng đã xác thực. Các thông tin được đảm bảo cập nhật

 • Quận Thanh Khê

  NCB Đà Nẵng

  Địa chỉ: 441 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3651666 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3651667

 • Quận Thanh Khê

  NCB Nguyễn Văn Linh

  Địa chỉ: 46 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3584846 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3584847

 • Quận Hải Châu

  NCB Trưng Nữ Vương

  Địa chỉ: 219 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3631289 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3631299

 • Quận Hải Châu

  NCB Hùng Vương

  Địa chỉ: 46 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3827898 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3892470

 • Quận Hải Châu

  NCB Đống Đa

  Địa chỉ: 310 Đống Đa, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: Gọi ngay

  Thông tin thêm:

 • Quận Liên Chiểu

  NCB Hòa Khánh

  Địa chỉ: 173A Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3842550 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3842511

 • Quận Sơn Trà

  NCB Ngô Quyền

  Địa chỉ: 559 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: (0511)3932991 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0511)3932937