NCB Bắc Ninh

iconNgân hàng đã xác thực. Các thông tin được đảm bảo cập nhật

 • TP Bắc Ninh

  NCB Bắc Ninh

  Địa chỉ: 18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  Số điện thoại: (0241)3858666 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0241)3634728

 • TP Bắc Ninh

  NCB Tiền An

  Địa chỉ: 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  Số điện thoại: (0241)3893002 Gọi ngay

  Thông tin thêm: Fax : (0241)3893005