NCB Bạc Liêu

iconNgân hàng đã xác thực. Các thông tin được đảm bảo cập nhật

  • Thành phố Bạc Liêu

    NCB Bạc Liêu

    Địa chỉ: NCB Bạc Liêu 43B Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

    Số điện thoại: (0781)3949113 Gọi ngay

    Thông tin thêm: Fax : (0781)3958666