Bảng giá xe tham khảo

Dưới đây là GIÁ BÁN và KHUYẾN MÃI được công bố toàn quốc của Hãng tính đến ngày 30/03/2019. Để có GIÁ BÁN ƯU ĐÃI NHẤT tại mỗi thời điểm vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên của đại lý

Tên xe Giới thiệu Giá bán

Khuyến mãi Hình ảnh
A 250 AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.699.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
A 200 AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.339.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
A 250 Motorsport Edition AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.958.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-AMG A 45 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 2.249.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes C200 7G-TRONIC PLUS 1.479.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes C300 AMG 7G-TRONIC PLUS 1.889.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes C250 Exclusive 7G-TRONIC PLUS 1.679.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes CLA 200 AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.529.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes CLA 250 AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.869.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 2.329.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes CLS 400 7G-TRONIC PLUS 5.759.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes CLS 500 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 6.619.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes E 200 Sedan 9G-TRONIC 2.099.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes E 250 Sedan 9G-TRONIC 2.479.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes E 300 AMG 9G-TRONIC 2.769.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes E 300 AMG CBU 9G-TRONIC 3.049.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLA 200 AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.619.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLA 250 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 1.859.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCT 7-speed sports transmission 2.399.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLC 250 4MATIC 9G-TRONIC 1.879.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLC 300 4MATIC 9G-TRONIC 2.149.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe 9G-TRONIC 3.999.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLE 450 AMG 4MATIC Coupe 9G-TRONIC 4.469.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC 4.029.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLS 400 4MATIC 9G-TRONIC 4.399.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes GLS 500 4MATIC 9G-TRONIC 7.829.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 11.949.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes Maybach S400 7G-TRONIC PLUS 6.899.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes Maybach S500 7G-TRONIC PLUS 10.999.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-Maybach S600 7G-TRONIC PLUS 14.169.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes S400 4MATIC Coupé 7G-TRONIC PLUS 6.099.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes S500 4MATIC Coupé 7G-TRONIC PLUS 10.479.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes-AMG SLC 43 9G-TRONIC 3.619.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes V-Class V220 d 7G-TRONIC PLUS 2.569.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp
Mercedes V-Class V250 7G-TRONIC PLUS 2.569.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp