Bảng giá xe tham khảo

Dưới đây là GIÁ BÁN và KHUYẾN MÃI được công bố toàn quốc của Hãng tính đến ngày 30/02/2019. Để có GIÁ BÁN ƯU ĐÃI NHẤT tại mỗi thời điểm vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên của đại lý

Tên xe Giới thiệu Giá bán

Khuyến mãi Hình ảnh
Audi A3 Xe Hatback, động cơ 1.4L, số tự động 7 cấp 1.550.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi A4 Xe sedan động cơ 2.0L, số tự động 7 cấp 1.630.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi A5 Xe sedan động cơ 2.0L, số tự động 7 cấp 2.450.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi A6 Xe sedan động cơ 1.8L, số tự động 7 cấp 2.220.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi A7 Xe sedan động cơ 3.0L, số tự động 7 cấp 2.940.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi A8 Xe sedan động cơ 3.0L, số tự động 8 cấp 4.770.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi Q2 Xe SUV5 chỗ ngồi, động cơ 2.0L, số tự động 7 cấp 1.340.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi Q3 Xe SUV5 chỗ ngồi, động cơ 2.0L, số tự động 7 cấp 1.700.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi Q5 Xe SUV5 chỗ ngồi, động cơ 2.0L, số tự động 7 cấp 2.000.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi Q7 - 2.0L Xe SUV7 chỗ ngồi, động cơ 2.0L, số tự động 8 cấp 3.220.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý
Audi Q7 - 3.0L Xe SUV7 chỗ ngồi, động cơ 2.0L, số tự động 8 cấp 3.520.000.000 VNĐ Liên hệ trực tiếp đại lý